Anadolu Üniversitesinin eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve iyileştirmek amacıyla oluşturulan Program İzleme ve İyileştirme Komisyonunun ilk toplantısı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca Komisyonun Başkanlığını da yürütecek olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, Kalite Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Toprak ve Feyza İpekten ile Kalite Komisyonu Eğitim Öğretim Ekibi Üyeleri ve Akademik Birim Kalite Koordinatör Yardımcılarının oluşturduğu Program İzleme ve İyileştirme Komisyonu Üyeleri katıldı.

“Çalışmalar hız kazanacak”

Anadolu Üniversitesinin Diploma Eki Etiketi alan ilk Üniversitelerden biri olduğunu hatırlatan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Ancak bu belgeyi almak yeterli değil, sürekliliğinin sağlanması ve güncel tutulması da gerekiyor. Yeni yetkinliklerin öğrencilerimize kazandırılması önemli” dedi. Rektör Erdal eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında Anadolu Üniversitesinin yürütmekte olduğu kalite güvece sistemi faaliyetlerinin; Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörlüğü ve Program İzleme ve İyileştirme Komisyonunun çalışmalarıyla bu yıl hız kazanacağını ekledi.

“Eğitim ve öğretim süreçleri bütüncül olarak yönetilmeli”

Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ise toplantıda şunları aktardı: “Anadolu Üniversitesinde uzun süredir yürütülen kalite iyileştirme çalışmalarında özellikle iç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimlerde; değişen eğitim anlayışı, yeterliklere dayalı müfredatların hazırlanmasının gerekliliği gibi konuların sıkça karşımıza çıkması, Üniversitemizin eğitim ve öğretim süreçlerini bütüncül olarak yönetmenin gerekliliğini bir kere daha vurgulandı. Eğitim öğretim sürecine yönelik sistemimizi geliştirmek amacıyla programlarımızı izlememiz ve izlem sonuçlarına göre iyileştirme yapmamızın gerekliliği, Program İzleme ve İyileştirme Komisyonunun oluşturulması ihtiyacını gündeme getirdi.”

Komisyon Üyelerinin de söz alarak katkıda bulundukları toplantının kapanış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci yaptı. Eğitim öğretim sürecinin Üniversitelerin varoluş sebebi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirci, tüm süreçlerin sağlıklı işleyebilmesi için programların gözden geçirilmesinin bu sebeple gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: iha