AB tarafından desteklenen CRED4TEACH Projesi kapsamında Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi için KAÇeD (MOOC) Tabanlı Mikro-Krediler başlıklı harmanlanmış eğitimlerin yüz yüze kısmı 10-12 Ocak tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Resül Usul ile Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Üniversitesi adına proje koordinatörü ve aynı zamanda uzaktan eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sascha Lord tarafından yapıldı. Eğitimlerin yüz yüze oturumları, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın tarafından gerçekleştirildi. Portekiz Açık Üniversitesinin kalite ve mikro-kredilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diogo Casanova da KAÇeD’lerin mikro-kredilendirmede kullanımı ile ilgili kısa eğitim verdi. Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe 8 üniversiteden toplam 24 katılımcı konuk oldu. Ekim ayında çevrim içi olarak başlayan harmanlanmış eğitim sürecinin Eskişehir ayağına katılan katılımcılar oturumlarda KAÇeD’ler nasıl tasarımlanır, sunulur ve KAÇeD’lerin altındaki pedagoji nedir gibi konularda eğitimler alırken katılımcılar ayrıca Anadolu Üniversitesi ve imkânları ile de tanışma fırsatı buldu.

CRED4TEACH Projesi

CRED4TEACH Projesi, farklı eğitim kurumlarında hizmet veren öğretmenlere kaliteli, kapsayıcı, esnek ve yetkinlik temelli eğitim imkânı sağlamayı hedefleyen Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının ve karar vericilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacı taşımakta. Proje, hedef ülkelerdeki öğretmenlerin mesleki gelişim fırsatlarını artırmak için mikro-kredilendirme olarak adlandırılan KaÇED (MOOC) tabanlı kısa eğitim programlarının oluşturulmasını ve sunulmasını, ayrıca mikro-kredilendirme konusunda ulusal ve kurumsal politikalar geliştirilmesini içermekte. Ana yürütücüsü Almanya’dan Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Üniversitesi olan, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplamda 36 ay sürecek CRED4TEACH Projesi Arnavutluk, Estonya, Almanya, Karadağ, Portekiz, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 7 ülkeden 15 kurumu kapsamakta. Proje kapsamında öncelikle Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna’dan 8 yükseköğretim kurumundaki 54 öğretim üyesine KAÇeD tasarımı konusunda “Towards Becoming a MOOC Designer” başlıklı bir eğitim verilmektedir. Harmanlanmış öğrenme yaklaşımının benimsendiği eğitimin sorumluluğunu Anadolu Üniversitesi üstleniyor. Katılımcıların 2 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek eğitimin geri kalan kısmında en az 8 KAÇeD geliştirmeleri ve sunmaları gerekiyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar Anadolu Üniversitesi ve proje sahibi Fachhochschule des Mittelstands (FHM)’in ortak imzaladığı sertifikayı almaya hak kazanacak. CRED4TEACH Projesinin ilerleyen aşamalarında katılımcı kurumların 11 KAÇeD oluşturması ve 240 öğretmenin yetiştirilmesi söz konusu olacak. 2 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacak harmanlanmış eğitimlerden sonra katılımcıların Portekiz Açık Üniversitesi ev sahipliğinde 5 Şubat 2024’te Portekiz’de başlayacak olan “Training in the Design and Validation of Micro-Credentials” başlıklı eğitime katılmaları beklenmekte. Bu oturumlarda KAÇeD’lerin mikro-kredilendirme olarak nasıl kullanılabileceği ve bu konu üzerine ne tür politikalar geliştirilebileceği tartışılacak. Eğitim tamamlandıktan sonra da proje kapsamında Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna’nın mikro-kredilendirme için kendi standartlarını ve politikalarını belirlemesi beklenmekte. Proje hakkında daha detaylı bilgi için cred4teach.eu adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: iha