Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Eskişehir’de yatırım desteklerine başlamak üzere ofis açtı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan İrtibat Ofisinde yatırımcıları bekleyen ve Eskişehir’in kırsal alanda kalkınmasına önemli bir destek sağlaması beklenen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca verilecek hibe destekleriyle Eskişehir ilinin kalkınmasına önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Söz konusu hibe programı kapsamında hayvancılık alanında süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu, işleme ve Pazarlama alanında, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı et ve et ürünleri, su ürünlerinin işlenmesi, çiftlik faaliyetleri alanında bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinin desteklenmesi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilen TKDK projeleri ile Tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım harcamalarına yüzde 50 yüzde 75 hibe desteği verilerek kırsal kesimdeki halkın gelir ve yaşam standartlarının yükseltilmesi, Eskişehir ilinde kırsal alandan şehre göçün önüne geçilerek yeni iş olanaklarının sağlanması ve bu kapsamda kırsal nüfus gelir düzeyinin arttırılıp yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve İl Müdürlüğü’nde görevli Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürlerini ziyaret eden ofis personeli Eskişehir’de ihtiyaç duyulan kırsal alanlarda yapılabilecek yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Kaynak: iha