Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de uygulanması planlanan IFAD(International Fund For Agriculturual Development) kapsamında Eskişehir Tarımsal Kalkınma Projesi’nin iş birliği ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube ve İlçe Müdürleri katılım sağladı. Proje ile ilgili değerlendirme yapan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, komşumuz olan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütmeyi planladığımız toplam bütçesi 30 Milyon dolar olan bu proje sayesinde Eskişehir’de kırsalın iyileştirilmesine yönelik ne varsa kırsaldan şehre göçün önlenmesinin, doğal kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin, tarımsal teknolojilere ve üretim hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının, kırsal alanda altyapı ve pazarlama ağının geliştirilmesinin, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkilerinin azaltılmasının ve insan kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının hedeflendiğini belirtti. Eskişehir ilinin 546 Mahallesinin tarım ve kırsal turizmi birlikte yaşatacak doğal unsurlara sahip olması nedeniyle IFAD Programından yararlanabilecek kriterlere sahip olduğunu vurgulayan Gümüş Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ile projenin detaylarını değerlendirdikten sonra projenin yürütülmesi sürecinin nasıl yönetileceğine dair kararların alınacağı ve ilimizin bu hibe programından faydalanması için bütün birimlerimizle çok yoğun bir emek vereceklerini ifade etti.

IFAD Birleşmiş Milletler’in (BM) uzmanlık kuruluşlarından biridir. Amacı, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek ve açlıkla mücadele için tarımsal ve kırsal kalkınma projelerine finansman sağlamaktır. IFAD’a 177 ülke üyedir. Ülkemiz 1982 yılında IFAD’a üye olmuştur. Fonun amacı, gelişmekte olan ülkelerdeki tarımsal üretimi artırmak ve kırsal fakirliği azaltmaktır. IFAD bu çerçevede, tarımsal üretimin arttırılmasına; sosyal gelişme, cinsiyet eşitliği, gelir üretimi ve beslenmenin iyileştirilmesine; çevresel sürdürülebilirliği ve etkin yönetimi hedefleyen projelere destek olmakta; bu kapsamda ülkelere uzun vadeli, düşük faizli kredi ve hibe imkânları sunmaktadır. Gıda açığının büyük olduğu az gelişmiş ülkelerde gıda üretiminin arttırılması, gelişmekte olan ülkelerdeki gıda üretim potansiyelinin genişletilmesi, aynı zamanda bu ülkelerdeki yoksul kesimin beslenme düzeyinin ve hayat şartlarının geliştirilmesi, IFAD’ın önem verdiği konuların başında yer alıyor.

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilen IFAD projeleri ile kırsal kesimdeki halkın gelir ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: iha